Statystyka - Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie


Nagłówek

Statystyki i analizy urzędu

Statystyka publiczna - podstawowe informacje

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie opracowuje i przekazuje do Głównego Urzędu Statystycznego zestawienia statystyczne dotyczące bezrobocia i form aktywizacji na lokalnym rynku pracy zgodnie z zasadami, programem i zakresem badań określonymi w ustawie o statystyce publicznej i wydanych na jej podstawie rozporządzeniach.

Dla roku 2004 i późniejszych dostępne są do pobrania arkusze kalkulacyjne z danymi statystycznymi zawartymi w formularzach MPiPS-01 i Załącznik 1 do MPiPS-01 dotyczącymi powiatu kwidzyńskiego i poszczególnych gmin.

Do Głównego Urzędu Statystycznego trafiają co miesiąc dane na formularzu MPiPS-01 oraz co kwartał na formularzu Załącznik 1 do MPiPS-01 tylko dla powiatu.
 
Dane dla gmin zawarte na formularzu MPiPS-01 oraz wszystkie niekwartalne dane zawarte na formularzu Załącznik 1 do MPiPS-01 należy traktować jako dane nieoficjalne, wytworzone w wewnętrznych celach roboczych urzędu, tym niemniej przy ich opracowaniu dochowano największych starań o ich rzetelność i wiarygodność.
Dla roku 2003 i wcześniejszych dane statystyczne dostępne są wyłącznie dla powiatu i tylko w postaci wydruków.
Aby uzyskać dane statystyczne dotyczące tego okresu należy skontaktować się z Urzędem.

Statystyka 2023

W plikach dokumentów PDF znajdują się szczegółowe informacje o stanie bezrobocia w powiecie kwidzyńskim w danym miesiącu.
W plikach arkusza kalkulacyjnego XLS znajdują się sprawozdania statystyczne MPiPS-01 dla powiatu kwidzyńskiego i poszczególnych jednostek podziału terytorialnego powiatu oraz dodatkowe zestawienia opracowane na ich podstawie.
W plikach archiwum ZIP znajdują się spakowane powyższe pliki oraz dodatkowo przygotowane do wydruku pliki w formacie PDF z poszczególnych arkuszy pliku XLS

Do otwarcia załącznika w formacie PDF wymagany jest czytnik dokumentów PDF (np. Adobe Acrobat Reader lub Sumatra).

Do otwarcia załącznika w formacie XLS wymagany jest arkusz kalkulacyjny (np. MS Excel lub OpenOffice Calc).

Do otwarcia załącznika w formacie ZIP wymagana jest obsługa tego formatu w systemie operacyjnym lub zainstalowane oprogramowanie do archiwizacji (np. 7Zip lub WinRar)


Pliki do pobrania:
 
grudzień:  
listopad:  
październik: 2023-10 Informacja miesięczna.pdf
2023-10 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2023-10 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
wrzesień: 2023-09 Informacja miesięczna.pdf
2023-09 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2023-09 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
sierpień: 2023-08 Informacja miesięczna.pdf
2023-08 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2023-08 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
lipiec: 2023-07 Informacja miesięczna.pdf
2023-07 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2023-07 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
czerwiec: 2023-06 Informacja miesięczna.pdf
2023-06 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2023-06 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
maj: 2023-05 Informacja miesięczna.pdf
2023-05 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2023-05 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
kwiecień: 2023-04 Informacja miesięczna.pdf
2023-04 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2023-04 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
marzec: 2023-03 Informacja miesięczna.pdf
2023-03 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2023-03 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
luty: 2023-02 Informacja miesięczna.pdf
2023-02 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2023-02 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
styczeń: 2023-01 Informacja miesięczna.pdf
2023-01 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2023-01 Statystyka PUP Kwidzyn.zip

Uwaga:
Dane w kolumnach 5 i 6 działu 1.2 dotyczące bilansu osób z prawem do zasiłku nie są wiarygodne, ponieważ błąd w definicji sprawozdania powoduje, że nie są w poprawny sposób uwzględniane osoby nabywające w miesiącu sprawozdawczym prawo do zasiłku po okresie wyczekiwania oraz osoby tracące w miesiącu sprawozdawczym prawo do zasiłku z powodu upływu okresu pobierania.
 

Statystyka 2022

W plikach dokumentów PDF znajdują się szczegółowe informacje o stanie bezrobocia w powiecie kwidzyńskim w danym miesiącu.
W plikach arkusza kalkulacyjnego XLS znajdują się sprawozdania statystyczne MPiPS-01 dla powiatu kwidzyńskiego i poszczególnych jednostek podziału terytorialnego powiatu oraz dodatkowe zestawienia opracowane na ich podstawie.
W plikach archiwum ZIP znajdują się spakowane powyższe pliki oraz dodatkowo przygotowane do wydruku pliki w formacie PDF z poszczególnych arkuszy pliku XLS

Do otwarcia załącznika w formacie PDF wymagany jest czytnik dokumentów PDF (np. Adobe Acrobat Reader lub Sumatra).

Do otwarcia załącznika w formacie XLS wymagany jest arkusz kalkulacyjny (np. MS Excel lub OpenOffice Calc).

Do otwarcia załącznika w formacie ZIP wymagana jest obsługa tego formatu w systemie operacyjnym lub zainstalowane oprogramowanie do archiwizacji (np. 7Zip lub WinRar)


Uwaga:
  • od stycznia 2021 r. zmieniły się formularze statystyczne i zakres informacji gromadzonych w ramach statystyki publicznej;
  • od lutego 2021 r. zmienił się formularz dla działu 1.2 w zakresie wiersza 64.

Pliki do pobrania:
 
grudzień 2022-12 Informacja miesięczna.pdf
2022-12 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2022-12 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
listopad: 2022-11 Informacja miesięczna.pdf
2022-11 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2022-11 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
Uwaga:
w dniu 03.01.2023 r. zostały opublikowane dokumenty w plikach xls i zip, uwzględniające korektę wartości w dziale 4 sprawozdania MPiPS-01 za listopad 2022 r.
październik: 2022-10 Informacja miesięczna.pdf
2022-10 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2022-10 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
wrzesień: 2022-09 Informacja miesięczna.pdf
2022-09 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2022-09 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
sierpień: 2022-08 Informacja miesięczna.pdf
2022-08 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2022-08 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
lipiec: 2022-07 Informacja miesięczna.pdf
2022-07 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2022-07 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
czerwiec: 2022-06 Informacja miesięczna.pdf
2022-06 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2022-06 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
maj: 2022-05 Informacja miesięczna.pdf
2022-05 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2022-05 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
kwiecień: 2022-04 Informacja miesięczna.pdf
2022-04 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2022-04 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
marzec: 2022-03 Informacja miesięczna.pdf
2022-03 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2022-03 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
luty: 2022-02 Informacja miesięczna.pdf
2022-02 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2022-02 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
styczeń: 2022-01 Informacja miesięczna.pdf
2022-01 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2022-01 Statystyka PUP Kwidzyn.zip

Uwaga:
Dane w kolumnach 5 i 6 działu 1.2 dotyczące bilansu osób z prawem do zasiłku nie są wiarygodne, ponieważ błąd w definicji sprawozdania powoduje, że nie są w poprawny sposób uwzględniane osoby nabywające w miesiącu sprawozdawczym prawo do zasiłku po okresie wyczekiwania oraz osoby tracące w miesiącu sprawozdawczym prawo do zasiłku z powodu upływu okresu pobierania.
 

Statystyka 2021

W plikach dokumentów PDF znajdują się szczegółowe informacje o stanie bezrobocia w powiecie kwidzyńskim w danym miesiącu.
W plikach arkusza kalkulacyjnego XLS znajdują się sprawozdania statystyczne MPiPS-01 dla powiatu kwidzyńskiego i poszczególnych jednostek podziału terytorialnego powiatu oraz dodatkowe zestawienia opracowane na ich podstawie.
W plikach archiwum ZIP znajdują się spakowane powyższe pliki oraz dodatkowo przygotowane do wydruku pliki w formacie PDF z poszczególnych arkuszy pliku XLS

Do otwarcia załącznika w formacie PDF wymagany jest czytnik dokumentów PDF (np. Adobe Acrobat Reader lub Sumatra).

Do otwarcia załącznika w formacie XLS wymagany jest arkusz kalkulacyjny (np. MS Excel lub OpenOffice Calc).

Do otwarcia załącznika w formacie ZIP wymagana jest obsługa tego formatu w systemie operacyjnym lub zainstalowane oprogramowanie do archiwizacji (np. 7Zip lub WinRar)


Uwaga:
  • od stycznia 2021 r. zmieniły się formularze statystyczne i zakres informacji gromadzonych w ramach statystyki publicznej;
  • od lutego 2021 r. zmienił się formularz dla działu 1.2 w zakresie wiersza 64.

Pliki do pobrania:
 
grudzień 2021-12 Informacja miesięczna.pdf
2021-12 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2021-12 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
listopad: 2021-11 Informacja miesięczna.pdf
2021-11 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2021-11 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
październik: 2021-10 Informacja miesięczna.pdf
2021-10 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2021-10 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
wrzesień: 2021-09 Informacja miesięczna.pdf
2021-09 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2021-09 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
sierpień: 2021-08 Informacja miesięczna.pdf
2021-08 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2021-08 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
lipiec: 2021-07 Informacja miesięczna.pdf
2021-07 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2021-07 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
czerwiec: 2021-06 Informacja miesięczna.pdf
2021-06 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2021-06 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
maj: 2021-05 Informacja miesięczna.pdf
2021-05 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2021-05 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
kwiecień: 2021-04 Informacja miesięczna.pdf
2021-04 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2021-04 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
marzec: 2021-03 Informacja miesięczna.pdf
2021-03 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2021-03 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
luty: 2021-02 Informacja miesięczna.pdf
2021-02 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2021-02 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
styczeń: 2021-01 Informacja miesięczna.pdf
2021-01 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2021-01 Statystyka PUP Kwidzyn.zip

Uwaga:
Dane w kolumnach 5 i 6 działu 1.2 dotyczące bilansu osób z prawem do zasiłku nie są wiarygodne, ponieważ błąd w definicji sprawozdania powoduje, że nie są w poprawny sposób uwzględniane osoby nabywające w miesiącu sprawozdawczym prawo do zasiłku po okresie wyczekiwania oraz osoby tracące w miesiącu sprawozdawczym prawo do zasiłku z powodu upływu okresu pobierania.
 

Statystyka 2020

W plikach dokumentów PDF znajdują się szczegółowe informacje o stanie bezrobocia w powiecie kwidzyńskim w danym miesiącu.
W plikach arkusza kalkulacyjnego XLS znajdują się sprawozdania statystyczne MPiPS-01 i Załącznik 1 do MPiPS-01 dla powiatu kwidzyńskiego i poszczególnych jednostek podziału terytorialnego powiatu oraz dodatkowe zestawienia opracowane na ich podstawie.
W plikach archiwum ZIP znajdują się spakowane powyższe pliki oraz dodatkowo przygotowane do wydruku pliki w formacie PDF z poszczególnych arkuszy pliku XLS

Do otwarcia załącznika w formacie PDF wymagany jest czytnik dokumentów PDF (np. Adobe Acrobat Reader lub Sumatra).

Do otwarcia załącznika w formacie XLS wymagany jest arkusz kalkulacyjny (np. MS Excel lub OpenOffice Calc).

Do otwarcia załącznika w formacie ZIP wymagana jest obsługa tego formatu w systemie operacyjnym lub zainstalowane oprogramowanie do archiwizacji (np. 7Zip lub WinRar)


Pliki do pobrania:
 
grudzień 2020-12 Informacja miesięczna.pdf
2020-12 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2020-12 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
listopad: 2020-11 Informacja miesięczna.pdf
2020-11 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2020-11 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
październik: 2020-10 Informacja miesięczna.pdf
2020-10 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2020-10 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
wrzesień: 2020-09 Informacja miesięczna.pdf
2020-09 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2020-09 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
sierpień: 2020-08 Informacja miesięczna.pdf
2020-08 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2020-08 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
lipiec: 2020-07 Informacja miesięczna.pdf
2020-07 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2020-07 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
czerwiec: 2020-06 Informacja miesięczna.pdf
2020-06 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2020-06 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
maj: 2020-05 Informacja miesięczna.pdf
2020-05 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2020-05 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
kwiecień: 2020-04 Informacja miesięczna.pdf
2020-04 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2020-04 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
marzec: 2020-03 Informacja miesięczna.pdf
2020-03 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2020-03 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
luty: 2020-02 Informacja miesięczna.pdf
2020-02 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2020-02 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
styczeń: 2020-01 Informacja miesięczna.pdf
2020-01 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2020-01 Statystyka PUP Kwidzyn.zip

Statystyka 2019

W plikach dokumentów PDF znajdują się szczegółowe informacje o stanie bezrobocia w powiecie kwidzyńskim w danym miesiącu.
W plikach arkusza kalkulacyjnego XLS znajdują się sprawozdania statystyczne MPiPS-01 i Załącznik 1 do MPiPS-01 dla powiatu kwidzyńskiego i poszczególnych jednostek podziału terytorialnego powiatu oraz dodatkowe zestawienia opracowane na ich podstawie.
W plikach archiwum ZIP znajdują się spakowane powyższe pliki oraz dodatkowo przygotowane do wydruku pliki w formacie PDF z poszczególnych arkuszy pliku XLS

Do otwarcia załącznika w formacie PDF wymagany jest czytnik dokumentów PDF (np. Adobe Acrobat Reader lub Sumatra).

Do otwarcia załącznika w formacie XLS wymagany jest arkusz kalkulacyjny (np. MS Excel lub OpenOffice Calc).

Do otwarcia załącznika w formacie ZIP wymagana jest obsługa tego formatu w systemie operacyjnym lub zainstalowane oprogramowanie do archiwizacji (np. 7Zip lub WinRar)


Pliki do pobrania:
 
grudzień 2019-12 Informacja miesięczna.pdf
2019-12 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2019-12 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
listopad: 2019-11 Informacja miesięczna.pdf
2019-11 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2019-11 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
październik: 2019-10 Informacja miesięczna.pdf
2019-10 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2019-10 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
wrzesień: 2019-09 Informacja miesięczna.pdf
2019-09 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2019-09 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
sierpień: 2019-08 Informacja miesięczna.pdf
2019-08 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2019-08 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
lipiec: 2019-07 Informacja miesięczna.pdf
2019-07 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2019-07 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
czerwiec: 2019-06 Informacja miesięczna.pdf
2019-06 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2019-06 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
maj: 2019-05 Informacja miesięczna.pdf
2019-05 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2019-05 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
kwiecień: 2019-04 Informacja miesięczna.pdf
2019-04 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2019-04 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
marzec: 2019-03 Informacja miesięczna.pdf
2019-03 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2019-03 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
luty: 2019-02 Informacja miesięczna.pdf
2019-02 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2019-02 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
styczeń: 2019-01 Informacja miesięczna.pdf
2019-01 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2019-01 Statystyka PUP Kwidzyn.zip

Statystyka 2018

W plikach dokumentów PDF znajdują się szczegółowe informacje o stanie bezrobocia w powiecie kwidzyńskim w danym miesiącu.
W plikach arkusza kalkulacyjnego XLS znajdują się sprawozdania statystyczne MPiPS-01 i Załącznik 1 do MPiPS-01 dla powiatu kwidzyńskiego i poszczególnych jednostek podziału terytorialnego powiatu oraz dodatkowe zestawienia opracowane na ich podstawie.
W plikach archiwum ZIP znajdują się spakowane powyższe pliki oraz dodatkowo przygotowane do wydruku pliki w formacie PDF z poszczególnych arkuszy pliku XLS

Do otwarcia załącznika w formacie PDF wymagany jest czytnik dokumentów PDF (np. Adobe Acrobat Reader lub Sumatra).

Do otwarcia załącznika w formacie XLS wymagany jest arkusz kalkulacyjny (np. MS Excel lub OpenOffice Calc).

Do otwarcia załącznika w formacie ZIP wymagana jest obsługa tego formatu w systemie operacyjnym lub zainstalowane oprogramowanie do archiwizacji (np. 7Zip lub WinRar)


Pliki do pobrania:
 
grudzień 2018-12 Informacja miesięczna.pdf
2018-12 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2018-12 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
listopad: 2018-11 Informacja miesięczna.pdf
2018-11 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2018-11 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
październik: 2018-10 Informacja miesięczna.pdf
2018-10 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2018-10 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
wrzesień: 2018-09 Informacja miesięczna.pdf
2018-09 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2018-09 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
sierpień: 2018-08 Informacja miesięczna.pdf
2018-08 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2018-08 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
lipiec: 2018-07 Informacja miesięczna.pdf
2018-07 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2018-07 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
czerwiec: 2018-06 Informacja miesięczna.pdf
2018-06 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2018-06 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
maj: 2018-05 Informacja miesięczna.pdf
2018-05 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2018-05 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
kwiecień: 2018-04 Informacja miesięczna.pdf
2018-04 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2018-04 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
marzec: 2018-03 Informacja miesięczna.pdf
2018-03 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2018-03 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
luty: 2018-02 Informacja miesięczna.pdf
2018-02 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2018-02 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
styczeń: 2018-01 Informacja miesięczna.pdf
2018-01 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2018-01 Statystyka PUP Kwidzyn.zip

Statystyka 2017

W plikach dokumentów PDF znajdują się szczegółowe informacje o stanie bezrobocia w powiecie kwidzyńskim w danym miesiącu.
W plikach arkusza kalkulacyjnego XLS znajdują się sprawozdania statystyczne MPiPS-01 i Załącznik 1 do MPiPS-01 dla powiatu kwidzyńskiego i poszczególnych jednostek podziału terytorialnego powiatu oraz dodatkowe zestawienia opracowane na ich podstawie.
W plikach archiwum ZIP znajdują się spakowane powyższe pliki oraz dodatkowo przygotowane do wydruku pliki w formacie PDF z poszczególnych arkuszy pliku XLS

Do otwarcia załącznika w formacie PDF wymagany jest czytnik dokumentów PDF (np. Adobe Acrobat Reader lub Sumatra).

Do otwarcia załącznika w formacie XLS wymagany jest arkusz kalkulacyjny (np. MS Excel lub OpenOffice Calc).

Do otwarcia załącznika w formacie ZIP wymagana jest obsługa tego formatu w systemie operacyjnym lub zainstalowane oprogramowanie do archiwizacji (np. 7Zip lub WinRar)


Pliki do pobrania:
 
grudzień 2017-12 Informacja miesięczna.pdf
2017-12 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2017-12 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
 
listopad: 2017-11 Informacja miesięczna.pdf
2017-11 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2017-11 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
październik: 2017-10 Informacja miesięczna.pdf
2017-10 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2017-10 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
wrzesień: 2017-09 Informacja miesięczna.pdf
2017-09 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2017-09 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
sierpień: 2017-08 Informacja miesięczna.pdf
2017-08 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2017-08 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
lipiec: 2017-07 Informacja miesięczna.pdf
2017-07 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2017-07 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
czerwiec: 2017-06 Informacja miesięczna.pdf
2017-06 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2017-06 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
maj: 2017-05 Informacja miesięczna.pdf
2017-05 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2017-05 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
kwiecień: 2017-04 Informacja miesięczna.pdf
2017-04 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2017-04 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
marzec: 2017-03 Informacja miesięczna.pdf
2017-03 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2017-03 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
luty: 2017-02 Informacja miesięczna.pdf
2017-02 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2017-02 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
styczeń: 2017-01 Informacja miesięczna.pdf
2017-01 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2017-01 Statystyka PUP Kwidzyn.zip

Statystyka 2016

W plikach dokumentów PDF znajdują się szczegółowe informacje o stanie bezrobocia w powiecie kwidzyńskim w danym miesiącu.
W plikach arkusza kalkulacyjnego XLS znajdują się sprawozdania statystyczne MPiPS-01 i Załącznik 1 do MPiPS-01 dla powiatu kwidzyńskiego i poszczególnych jednostek podziału terytorialnego powiatu oraz dodatkowe zestawienia opracowane na ich podstawie.
W plikach archiwum ZIP znajdują się spakowane powyższe pliki oraz dodatkowo przygotowane do wydruku pliki w formacie PDF z poszczególnych arkuszy pliku XLS

Do otwarcia załącznika w formacie PDF wymagany jest czytnik dokumentów PDF (np. Adobe Acrobat Reader lub Sumatra).

Do otwarcia załącznika w formacie XLS wymagany jest arkusz kalkulacyjny (np. MS Excel lub OpenOffice Calc).

Do otwarcia załącznika w formacie ZIP wymagana jest obsługa tego formatu w systemie operacyjnym lub zainstalowane oprogramowanie do archiwizacji (np. 7Zip lub WinRar)


Pliki do pobrania:

grudzień2016-12 Informacja miesięczna.pdf
2016-12 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2016-12 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
listopad:2016-11 Informacja miesięczna.pdf
2016-11 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2016-11 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
październik:2016-10 Informacja miesięczna.pdf
2016-10 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2016-10 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
wrzesień:2016-09 Informacja miesięczna.pdf
2016-09 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2016-09 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
sierpień:2016-08 Informacja miesięczna.pdf
2016-08 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2016-08 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
lipiec:2016-07 Informacja miesięczna.pdf
2016-07 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2016-07 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
czerwiec:2016-06 Informacja miesięczna.pdf
2016-06 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2016-06 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
maj:2016-05 Informacja miesięczna.pdf
2016-05 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2016-05 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
kwiecień:2016-04 Informacja miesięczna.pdf
2016-04 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2016-04 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
marzec:2016-03 Informacja miesięczna.pdf
2016-03 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2016-03 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
luty:2016-02 Informacja miesięczna.pdf
2016-02 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2016-02 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
styczeń:2016-01 Informacja miesięczna.pdf
2016-01 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2016-01 Statystyka PUP Kwidzyn.zip

Statystyka 2015

W plikach dokumentów PDF znajdują się szczegółowe informacje o stanie bezrobocia w powiecie kwidzyńskim w danym miesiącu.
W plikach arkusza kalkulacyjnego XLS znajdują się sprawozdania statystyczne MPiPS-01 i Załącznik 1 do MPiPS-01 dla powiatu kwidzyńskiego i poszczególnych jednostek podziału terytorialnego powiatu oraz dodatkowe zestawienia opracowane na ich podstawie.
W plikach archiwum ZIP znajdują się spakowane powyższe pliki oraz dodatkowo przygotowane do wydruku pliki w formacie PDF z poszczególnych arkuszy pliku XLS

Do otwarcia załącznika w formacie PDF wymagany jest czytnik dokumentów PDF (np. Adobe Acrobat Reader lub Sumatra).

Do otwarcia załącznika w formacie XLS wymagany jest arkusz kalkulacyjny (np. MS Excel lub OpenOffice Calc).

Do otwarcia załącznika w formacie ZIP wymagana jest obsługa tego formatu w systemie operacyjnym lub zainstalowane oprogramowanie do archiwizacji (np. 7Zip lub WinRar)


Pliki do pobrania:

grudzień2015-12 Informacja miesięczna.pdf
2015-12 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2015-12 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
listopad:2015-11 Informacja miesięczna.pdf
2015-11 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2015-11 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
październik:2015-10 Informacja miesięczna.pdf
2015-10 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2015-10 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
wrzesień:2015-09 Informacja miesięczna.pdf
2015-09 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2015-09 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
sierpień:2015-08 Informacja miesięczna.pdf
2015-08 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2015-08 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
lipiec:2015-07 Informacja miesięczna.pdf
2015-07 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2015-07 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
czerwiec:2015-06 Informacja miesięczna.pdf
2015-06 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2015-06 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
maj:2015-05 Informacja miesięczna.pdf
2015-05 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2015-05 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
kwiecień:2015-04 Informacja miesięczna.pdf
2015-04 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2015-04 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
marzec:2015-03 Informacja miesięczna.pdf
2015-03 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2015-03 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
luty:2015-02 Informacja miesięczna.pdf
2015-02 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2015-02 Statystyka PUP Kwidzyn.zip
styczeń:2015-01 Informacja miesięczna.pdf
2015-01 Statystyka PUP Kwidzyn.xls
2015-01 Statystyka PUP Kwidzyn.zip

Statystyka 2014

W plikach arkusza kalkulacyjnego XLS znajdują się sprawozdania statystyczne MPiPS-01 i Załącznik 1 do MPiPS-01 dla powiatu kwidzyńskiego i poszczególnych jednostek podziału terytorialnego powiatu.
W pliku archiwum ZIP znajdują się spakowane wszystkie pliki XLS dla tego roku.

Do otwarcia załącznika w formacie XLS wymagany jest arkusz kalkulacyjny (np. MS Excel lub OpenOffice Calc).

Do otwarcia załącznika w formacie ZIP wymagana jest obsługa tego formatu w systemie operacyjnym lub zainstalowane oprogramowanie do archiwizacji (np. 7Zip lub WinRar)


Pliki do pobrania:

KOMPLET:2014_PUP_Kwidzyn_Statystyka.zip
grudzień2014_12_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
listopad:2014_11_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
październik:2014_10_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
wrzesień:2014_09_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
sierpień:2014_08_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
lipiec:2014_07_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
czerwiec:2014_06_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
maj:2014_05_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
kwiecień:2014_04_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
marzec:2014_03_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
luty:2014_02_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
styczeń:2014_01_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls

Statystyka 2013

W plikach arkusza kalkulacyjnego XLS znajdują się sprawozdania statystyczne MPiPS-01 i Załącznik 1 do MPiPS-01 dla powiatu kwidzyńskiego i poszczególnych jednostek podziału terytorialnego powiatu.
W pliku archiwum ZIP znajdują się spakowane wszystkie pliki XLS dla tego roku.

Do otwarcia załącznika w formacie XLS wymagany jest arkusz kalkulacyjny (np. MS Excel lub OpenOffice Calc).

Do otwarcia załącznika w formacie ZIP wymagana jest obsługa tego formatu w systemie operacyjnym lub zainstalowane oprogramowanie do archiwizacji (np. 7Zip lub WinRar)


Pliki do pobrania:

KOMPLET:2013_PUP_Kwidzyn_Statystyka.zip
grudzień2013_12_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
listopad:2013_11_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
październik:2013_10_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
wrzesień:2013_09_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
sierpień:2013_08_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
lipiec:2013_07_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
czerwiec:2013_06_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
maj:2013_05_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
kwiecień:2013_04_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
marzec:2013_03_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
luty:2013_02_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
styczeń:2013_01_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls

Statystyka 2012

W plikach arkusza kalkulacyjnego XLS znajdują się sprawozdania statystyczne MPiPS-01 i Załącznik 1 do MPiPS-01 dla powiatu kwidzyńskiego i poszczególnych jednostek podziału terytorialnego powiatu.
W pliku archiwum ZIP znajdują się spakowane wszystkie pliki XLS dla tego roku.

Do otwarcia załącznika w formacie XLS wymagany jest arkusz kalkulacyjny (np. MS Excel lub OpenOffice Calc).

Do otwarcia załącznika w formacie ZIP wymagana jest obsługa tego formatu w systemie operacyjnym lub zainstalowane oprogramowanie do archiwizacji (np. 7Zip lub WinRar)


Pliki do pobrania:

KOMPLET:2012_PUP_Kwidzyn_Statystyka.zip
grudzień2012_12_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
listopad:2012_11_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
październik:2012_10_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
wrzesień:2012_09_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
sierpień:2012_08_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
lipiec:2012_07_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
czerwiec:2012_06_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
maj:2012_05_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
kwiecień:2012_04_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
marzec:2012_03_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
luty:2012_02_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
styczeń:2012_01_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls

Statystyka 2011

W plikach arkusza kalkulacyjnego XLS znajdują się sprawozdania statystyczne MPiPS-01 i Załącznik 1 do MPiPS-01 dla powiatu kwidzyńskiego i poszczególnych jednostek podziału terytorialnego powiatu.
W pliku archiwum ZIP znajdują się spakowane wszystkie pliki XLS dla tego roku.

Do otwarcia załącznika w formacie XLS wymagany jest arkusz kalkulacyjny (np. MS Excel lub OpenOffice Calc).

Do otwarcia załącznika w formacie ZIP wymagana jest obsługa tego formatu w systemie operacyjnym lub zainstalowane oprogramowanie do archiwizacji (np. 7Zip lub WinRar)


Pliki do pobrania:

KOMPLET:2011_PUP_Kwidzyn_Statystyka.zip
grudzień2011_12_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
listopad:2011_11_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
październik:2011_10_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
wrzesień:2011_09_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
sierpień:2011_08_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
lipiec:2011_07_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
czerwiec:2011_06_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
maj:2011_05_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
kwiecień:2011_04_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
marzec:2011_03_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
luty:2011_02_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
styczeń:2011_01_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls

Statystyka 2010

W plikach arkusza kalkulacyjnego XLS znajdują się sprawozdania statystyczne MPiPS-01 i Załącznik 1 do MPiPS-01 dla powiatu kwidzyńskiego i poszczególnych jednostek podziału terytorialnego powiatu.
W pliku archiwum ZIP znajdują się spakowane wszystkie pliki XLS dla tego roku.

Do otwarcia załącznika w formacie XLS wymagany jest arkusz kalkulacyjny (np. MS Excel lub OpenOffice Calc).

Do otwarcia załącznika w formacie ZIP wymagana jest obsługa tego formatu w systemie operacyjnym lub zainstalowane oprogramowanie do archiwizacji (np. 7Zip lub WinRar)


Pliki do pobrania:

KOMPLET:2010_PUP_Kwidzyn_Statystyka.zip
grudzień2010_12_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
listopad:2010_11_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
październik:2010_10_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
wrzesień:2010_09_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
sierpień:2010_08_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
lipiec:2010_07_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
czerwiec:2010_06_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
maj:2010_05_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
kwiecień:2010_04_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
marzec:2010_03_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
luty:2010_02_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
styczeń:2010_01_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls

Statystyka 2009

W plikach arkusza kalkulacyjnego XLS znajdują się sprawozdania statystyczne MPiPS-01 i Załącznik 1 do MPiPS-01 dla powiatu kwidzyńskiego i poszczególnych jednostek podziału terytorialnego powiatu.
W pliku archiwum ZIP znajdują się spakowane wszystkie pliki XLS dla tego roku.

Do otwarcia załącznika w formacie XLS wymagany jest arkusz kalkulacyjny (np. MS Excel lub OpenOffice Calc).

Do otwarcia załącznika w formacie ZIP wymagana jest obsługa tego formatu w systemie operacyjnym lub zainstalowane oprogramowanie do archiwizacji (np. 7Zip lub WinRar)


Pliki do pobrania:

KOMPLET:2009_PUP_Kwidzyn_Statystyka.zip
grudzień2009_12_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
listopad:2009_11_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
październik:2009_10_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
wrzesień:2009_09_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
sierpień:2009_08_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
lipiec:2009_07_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
czerwiec:2009_06_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
maj:2009_05_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
kwiecień:2009_04_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
marzec:2009_03_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
luty:2009_02_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
styczeń:2009_01_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls

Statystyka 2008

W plikach arkusza kalkulacyjnego XLS znajdują się sprawozdania statystyczne MPiPS-01 i Załącznik 1 do MPiPS-01 dla powiatu kwidzyńskiego i poszczególnych jednostek podziału terytorialnego powiatu.
W pliku archiwum ZIP znajdują się spakowane wszystkie pliki XLS dla tego roku.

Do otwarcia załącznika w formacie XLS wymagany jest arkusz kalkulacyjny (np. MS Excel lub OpenOffice Calc).

Do otwarcia załącznika w formacie ZIP wymagana jest obsługa tego formatu w systemie operacyjnym lub zainstalowane oprogramowanie do archiwizacji (np. 7Zip lub WinRar)


Pliki do pobrania:

KOMPLET:2008_PUP_Kwidzyn_Statystyka.zip
grudzień2008_12_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
listopad:2008_11_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
październik:2008_10_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
wrzesień:2008_09_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
sierpień:2008_08_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
lipiec:2008_07_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
czerwiec:2008_06_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
maj:2008_05_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
kwiecień:2008_04_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
marzec:2008_03_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
luty:2008_02_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
styczeń:2008_01_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls

Statystyka 2007

W plikach arkusza kalkulacyjnego XLS znajdują się sprawozdania statystyczne MPiPS-01 i Załącznik 1 do MPiPS-01 dla powiatu kwidzyńskiego i poszczególnych jednostek podziału terytorialnego powiatu.
W pliku archiwum ZIP znajdują się spakowane wszystkie pliki XLS dla tego roku.

Do otwarcia załącznika w formacie XLS wymagany jest arkusz kalkulacyjny (np. MS Excel lub OpenOffice Calc).

Do otwarcia załącznika w formacie ZIP wymagana jest obsługa tego formatu w systemie operacyjnym lub zainstalowane oprogramowanie do archiwizacji (np. 7Zip lub WinRar)


Pliki do pobrania:

KOMPLET:2007_PUP_Kwidzyn_Statystyka.zip
grudzień2007_12_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
listopad:2007_11_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
październik:2007_10_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
wrzesień:2007_09_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
sierpień:2007_08_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
lipiec:2007_07_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
czerwiec:2007_06_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
maj:2007_05_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
kwiecień:2007_04_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
marzec:2007_03_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
luty:2007_02_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
styczeń:2007_01_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls

Statystyka 2006

W plikach arkusza kalkulacyjnego XLS znajdują się sprawozdania statystyczne MPiPS-01 i Załącznik 1 do MPiPS-01 dla powiatu kwidzyńskiego i poszczególnych jednostek podziału terytorialnego powiatu.
W pliku archiwum ZIP znajdują się spakowane wszystkie pliki XLS dla tego roku.

Do otwarcia załącznika w formacie XLS wymagany jest arkusz kalkulacyjny (np. MS Excel lub OpenOffice Calc).

Do otwarcia załącznika w formacie ZIP wymagana jest obsługa tego formatu w systemie operacyjnym lub zainstalowane oprogramowanie do archiwizacji (np. 7Zip lub WinRar)


Pliki do pobrania:
 
KOMPLET: 2006_PUP_Kwidzyn_Statystyka.zip
grudzień 2006_12_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
listopad: 2006_11_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
październik: 2006_10_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
wrzesień: 2006_09_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
sierpień: 2006_08_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
lipiec: 2006_07_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
czerwiec: 2006_06_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
maj: 2006_05_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
kwiecień: 2006_04_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
marzec: 2006_03_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
luty: 2006_02_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
styczeń: 2006_01_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls

Statystyka 2005

W plikach arkusza kalkulacyjnego XLS znajdują się sprawozdania statystyczne MPiPS-01 i Załącznik 1 do MPiPS-01 dla powiatu kwidzyńskiego i poszczególnych jednostek podziału terytorialnego powiatu.
W pliku archiwum ZIP znajdują się spakowane wszystkie pliki XLS dla tego roku.

Do otwarcia załącznika w formacie XLS wymagany jest arkusz kalkulacyjny (np. MS Excel lub OpenOffice Calc).

Do otwarcia załącznika w formacie ZIP wymagana jest obsługa tego formatu w systemie operacyjnym lub zainstalowane oprogramowanie do archiwizacji (np. 7Zip lub WinRar)


Pliki do pobrania:

KOMPLET:2005_PUP_Kwidzyn_Statystyka.zip
grudzień2005_12_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
listopad:2005_11_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
październik:2005_10_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
wrzesień:2005_09_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
sierpień:2005_08_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
lipiec:2005_07_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
czerwiec:2005_06_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
maj:2005_05_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
kwiecień:2005_04_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
marzec:2005_03_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
luty:2005_02_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
styczeń:2005_01_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls

Statystyka 2004

W plikach arkusza kalkulacyjnego XLS znajdują się sprawozdania statystyczne MPiPS-01 i Załącznik 1 do MPiPS-01 dla powiatu kwidzyńskiego i poszczególnych jednostek podziału terytorialnego powiatu.
W pliku archiwum ZIP znajdują się spakowane wszystkie pliki XLS dla tego roku.

Do otwarcia załącznika w formacie XLS wymagany jest arkusz kalkulacyjny (np. MS Excel lub OpenOffice Calc).

Do otwarcia załącznika w formacie ZIP wymagana jest obsługa tego formatu w systemie operacyjnym lub zainstalowane oprogramowanie do archiwizacji (np. 7Zip lub WinRar)


Pliki do pobrania:

KOMPLET:2004_PUP_Kwidzyn_Statystyka.zip
grudzień2004_12_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
listopad:2004_11_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
październik:2004_10_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
wrzesień:2004_09_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
sierpień:2004_08_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
lipiec:2004_07_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
czerwiec:2004_06_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
maj:2004_05_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
kwiecień:2004_04_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
marzec:2004_03_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
luty:2004_02_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls
styczeń:2004_01_PUP_Kwidzyn_Statystyka.xls

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę