Monitoring zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie


Nagłówek

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Raporty z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Raporty z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych.

Uwaga: dostępne są wyłącznie raporty powstałe po 2015 roku przy wykorzystaniu ujednoliconej dla całego kraju metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych (patrz: http://instytut.inse.pl/monitoring/Metodologia.pdf)
Załączniki
PUP Kwidzyn Raport MZDiN 2019.pdf (pdf, 534 KB)
PUP Kwidzyn Raport MZDiN 2018.pdf (pdf, 584 KB)
PUP Kwidzyn Raport MZDiN 2017.pdf (pdf, 685 KB)
PUP Kwidzyn Raport MZDiN 2016.pdf (pdf, 586 KB)
PUP Kwidzyn Raport MZDiN 2015.pdf (pdf, 484 KB)

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Obowiązek prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych nakłada na urząd pracy art. 9 ust. 1 pkt 9 ustawy ("Do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy: (...) opracowywanie badań, analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady rynku pracy oraz organów zatrudnienia";).
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest rozwijany i doskonalony w celu:
  • określenia kierunków zmian zachodzących w strukturze zawodów na lokalnym i regionalnym rynku pracy,
  • określenia odpowiednich kierunków szkolenia bezrobotnych, a w rezultacie zwiększenie efektywności organizowanych szkoleń,
  • bieżącej korekty poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego przez władze oświatowe i dyrekcje szkół,
  • usprawnienia pośrednictwa pracy poprzez uzyskanie informacji o planowanych ofertach pracy na rok przyszły oraz przewidywanej liczbie absolwentów według zawodów,
  • ułatwienia realizacji programów aktywizacji osób bezrobotnych.
Dane oraz raporty powinny być wykorzystywane przez organy i instytucje zainteresowane problematyką rynku pracy, w szczególności organy samorządowe szczebla powiatu i województwa, szkoły i instytucje szkoleniowe.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę