Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie


Wydarzenia i aktualności

Nabór wniosków o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie informuje, iż istnieje możliwość składania wniosków przez pracodawców lub przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania do zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku do...

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

Szanowni Państwo, Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Powiatowy...

Giełda Pracy dnia 24.10.2017 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie zaprasza na Giełdę Pracy w dniu 24.10.2017 o godz. 11:00 z udziałem przedstawicieli firmy JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA S.A. właściciela sieci detalicznej Biedronka Celem...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach następujących programów: Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących...

Internetowe Targi Pracy - Silesia 2017 On-line Job Day

Serdecznie zapraszamy polskich pracodawców i poszukujących pracy do udziału w internetowych targach pracy organizowanych w ramach sieci EURES  "Silesia 2017 On-line Job Day", które odbędą się 26 października 2017 r. na...

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

7,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie

82 - 500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30
tel. (55) 267 27 00 (sekretariat) fax. (55) 267 27 01
REGON: 191932563 NIP: 5811485726

email: sekretariat@pupkwidzyn.pl
www: http://kwidzyn.praca.gov.pl
               http://www.bip.pupkwidzyn.pl

Godziny pracy: 7.00 - 15.00
Obsługa interesantów: 7.30 - 14.00
 

Lokalny Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Prabutach

Punkt ma swoją siedzibę w pokoju nr 6 i 8 (I piętro)
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach, ul. Kwidzyńska 2.
Telefony: 55 2460731, 55 2624177

Godziny pracy punktu: 7.00 - 15.00
Obsługa interesantów: 7.30 - 14.00

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę