Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie


Nagłówek

Aktualności

Zapotrzebowanie na środki rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 roku

Szanowni Pracodawcy, w imieniu Starosty, Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie prosi o zaplanowanie środków na kształcenie ustawiczne w Państwa firmie, o które będziecie Państwo wnioskować do ww. urzędu w 2019 roku, spełniając co najmniej jeden z poniższych priorytetów określonych przez Radę Rynku Pracy: wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji...

Krajowy Fundusz Szkoleniowy - priorytety wydatkowania środków w roku 2019

Szanowny Pracodawco , jeśli zamierzasz ubiegać się o środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 roku musisz wiedzieć, że ww. środki będą przyznawane zgodnie z Priorytetami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2019: wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych; wsparcie...

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Aktualne druki wniosków do pobrania w pokoju 18 lub na dole strony.  Wnioski można składać w godzinach 7.30 -14.00 w pokoju  18  (I piętro) od  27.11.2018 do 29.11.2018 roku . W przypadku wpływu wniosków w ilości przekraczającej limit przyznanych...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenie lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenie lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach programu "Aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi". Aktualne druki wniosków do pobrania w pokoju  18  lub na dole strony. Wnioski można składać w godzinach  7.30 -14.00  w pokoju  18  (I piętro) od ...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych - Obsługa podestu ruchomego przejezdnego wolnobieżnego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH   Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie w związku z planowaną organizacją szkolenia/kursu indywidualnego ...

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

Szanowni Państwo, Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.   Wnioski można składać od dnia 08.10.2018 do dnia 10 .10.2018 . ...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenie lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego 09-12.10.2018

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenie lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach poniższych projektów: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kwidzyńskim (III) *  Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie kwidzyńskim III** Aktywizacji zawodowej bezrobotnych...

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

Szanowni Państwo, Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Wnioski można składać od dnia 25.09.2018 do dnia 27.09.2018 . Wnioski złożone poza wskazanym terminem pozostaną bez rozpatrzenia. Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych - Ekskluzywne techniki makijażu permanentnego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie w związku z planowaną organizacją szkolenia/kursu indywidualnego dla ...

Nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

Szanowni Państwo, Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Wnioski można składać od dnia 19.09.2018 do dnia 25.09.2018 . Wnioski złożone poza wskazanym terminem pozostaną bez rozpatrzenia. Środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego...

Wyświetlanie 1 - 10 z 37 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę