Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

  Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie informuje, iż istnieje możliwość składania wniosków przez pracodawców lub przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania do zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia, na podstawie art. 150f ustawy o promocji zatrudnienie i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z tym przepisem, starosta może zawrzeć z pracodawcą lub przedsiębiorcą umowę, na podstawie...

Nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

Szanowni Państwo, Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie dysponuje bardzo ograniczoną wielkością ww. środków. Wnioski można składać od dnia 16.10.2017 do dnia 20.10.2017 . Wnioski złożone poza wskazanym terminem pozostaną...

Giełda Pracy dnia 24.10.2017 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie zaprasza na Giełdę Pracy w dniu 24.10.2017 o godz. 11:00 z udziałem przedstawicieli firmy JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA S.A. właściciela sieci detalicznej Biedronka Celem giełdy jest nabór pracowników na stanowisko: - Sprzedawca Osoby bezrobotne z wyznaczonym I i II profilem pomocy proszone są o zgłoszenie się do swojego doradcy klienta po skierowanie do pracy ...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach następujących programów: Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi (13 stanowisk) Program, którego realizacja wynika z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy (20 stanowisk) „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie kwidzyńskim III"...

Internetowe Targi Pracy - Silesia 2017 On-line Job Day

Serdecznie zapraszamy polskich pracodawców i poszukujących pracy do udziału w internetowych targach pracy organizowanych w ramach sieci EURES  "Silesia 2017 On-line Job Day", które odbędą się 26 października 2017 r. na stronie: https://www.europeanjobdays.eu/en/silesia-2017 . Głównym celem targów jest wsparcie polskich pracodawców z wybranych branż w dotarciu do osób poszukujących pracy z innych państw Unii...

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych - Prawo jazdy kat. C

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie w związku z planowaną organizacją szkolenia/kursu indywidualnego dla osoby uprawnionej zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny na rok 2017 wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby działalności instytucji szkoleniowej, do składania ofert szkoleniowych na organizację...

Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie informuje, że rozpoczyna nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Terminy składania wniosków: od 28.09.2017 do wyczerpania środków.  W przypadku wpływu wniosków w ilości przekraczającej limit przyznanych środków w ramach ww. programu,...

Nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

Szanowni Państwo, Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie dysponuje bardzo ograniczoną wielkością ww. środków. Wnioski można składać od dnia 02.10.2017 do dnia 27.10.2017 . Wnioski złożone poza wskazanym...

Nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Aktualne druki wniosków do pobrania w pokoju 18 lub na dole strony. Maksymalna wysokość dotacji: 23000 zł. Wnioski można składać w godzinach 7.30 -14.00 w pokoju 18 (I piętro) od  02.10.2017 do 06.10.2017. Ze względu na ograniczone środki finansowe PUP Kwidzyn zastrzega sobie...

Nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

Szanowni Państwo, Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Wnioski można składać od dnia 07.09.2017 do dnia 08.09.2017 . Wnioski złożone poza wskazanym terminem pozostaną bez rozpatrzenia. Aby skorzystać ze środków rezerwy Krajowego Funduszu...

Wyświetlanie 1 - 10 z 29 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę