Monitoring zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie


Nagłówek

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Raporty z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Raporty z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych.

Uwaga: dostępne są wyłącznie raporty powstałe po 2015 roku przy wykorzystaniu ujednoliconej dla całego kraju metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych (patrz: http://instytut.inse.pl/monitoring/Metodologia.pdf)
Załączniki
PUP Kwidzyn Raport MZDiN 2017.pdf
PUP Kwidzyn Raport MZDiN 2016.pdf
PUP Kwidzyn Raport MZDiN 2015.pdf

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Obowiązek prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych nakłada na urząd pracy art. 9 ust. 1 pkt 9 ustawy ("Do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy: (...) opracowywanie badań, analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady rynku pracy oraz organów zatrudnienia";).
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest rozwijany i doskonalony w celu:
  • określenia kierunków zmian zachodzących w strukturze zawodów na lokalnym i regionalnym rynku pracy,
  • określenia odpowiednich kierunków szkolenia bezrobotnych, a w rezultacie zwiększenie efektywności organizowanych szkoleń,
  • bieżącej korekty poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego przez władze oświatowe i dyrekcje szkół,
  • usprawnienia pośrednictwa pracy poprzez uzyskanie informacji o planowanych ofertach pracy na rok przyszły oraz przewidywanej liczbie absolwentów według zawodów,
  • ułatwienia realizacji programów aktywizacji osób bezrobotnych.
Dane oraz raporty powinny być wykorzystywane przez organy i instytucje zainteresowane problematyką rynku pracy, w szczególności organy samorządowe szczebla powiatu i województwa, szkoły i instytucje szkoleniowe.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę